اهداف ایمن مواد فرتاک

بازرسی و ارزیابی بر کارکرد مستمر هزینه نیست بلکه حفظ سرمایه است. سالانه هزینه های جانی و مالی هنگفتی ناشی از حوادث بر تاسیسات و صنایع وارد می آید که قسمت مهمی از آن قابل پیشگیری است و لازمه اول پیشگیری بازرسی مستمر و ارزیابی کیفیت تاسیسات و ماشین آلات می باشد. با نگاهی به […]...