خدمات تخصصی

انجام تست های غیر مخرب NDT ( VT,PT,MT,UT,RT,ET ) انجام تست های مکانیکی نظیر کشش، خمش، ضربه، سه نقطه ای، چهارنقطه ای، سختی سنجی طراحی و بهینه سازی پره های پمپ مختلف ( قابل استفاده در صنایع سرب و روی ) بدست آوردن ضخامت انواع پوشش ها انجام تست های متالوگرافی طراحی و ساخت انواع […]...