حوزه فعالیت

ارائه خدمات فنی مهندسی در حوزه مهندسی مواد و متالورژی اعم از : ۱- تست های متالورژی از قبیل انواع بازرسی جوش قطعات صنعتی ۲- ارائه خدمات آزمایشگاهی و تست های مکانیکی به منظور بدست آوردن خواص مکانیکی ۳- طراحی و ساخت انواع ۳- طراحی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی اعم از طراحی […]...