بازرسی و ارزیابی بر کارکرد مستمر صنایع هزینه نیست بلکه حفظ سرمایه است

شرکت ایمن مواد فرتاک بعنوان یکی از مراکز فنی و تخصصی مهندسی مواد و متالورژی به ویژه فعال در حوزه بازرسی جوش هم‌چنین بعنوان مرکز فناور و عضو مراکز رشد دانشگاهی در غرب کشور با انرژی و اشتیاق جهت ارائه‌ خدمات فنی و مهندسی و راهکارهای خلاقانه گام برمیدارد.

این شرکت با بهره‌گیری از دانش فنی و گواهینامه‌های بازرسی و متخصصین مجرب و ابزار و دستگاه‌های پیشرفته و با ارتباط مستمر با مراکز پژوهشی و دانشگاهی در کاهش خطرات و افزایش عمر مفید وکارایی سرمایه‌های صنعتی و تاسیساتی شرکت‌ها فعالیت می‌نماید و در جهت بهبود آن خدمات مهندسی و پیشنهادات عملی ارائه می نماید.

شرکت ایمن مواد فرتاک افتخار دارد با بهره‌گیری از مهندسین و اساتید مجرب با سوابق درخشان در زمینه‌های مختلف بازرسی جوش و با دارا بودن گواهینامه‌های بین‌المللی گامی موثر در جهت خدمات فنی و مهندسی کشور برمیدارد.