آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف

به عنوان زیر مجموعه گروه پژوهشی متالورژی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف، فعالیت های خود را در سال ۱۳۶۰ با هدف حمایت از پروژه های نظامی آغاز نمود. این آزمایشگاه به عنوان بازوی توانمند گروه پژوهشی متالورژی نقش موثری در به ثمر رسیدن پروژه های مربوط به صنایع دفاعی و دیگر صنایع فلزی کشور داشت و باتوجه به نیاز سایر صنایع داخلی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری آزمایشگاه افزایش یافت. در این راستا و به دنبال افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده، اقدام به اخذ گواهینامه های ISO ۱۷۰۲۵ تایید صلاحیت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مراجع ذیصلاح شرکت های خودروسازی، شرکت ملی گاز ایران، شرکت های نفت و شرکت MIGT گردید

آزمون های قابل انجام در این آزمایشگاه عبارت اند از:

  • آماده سازی
  • آزمون های آنالیز شیمیایی : کوانتومی،میکروسکوپ الکترونی SEM،کربن-گوگرد گیریLECO  …..
  • آزمون های مکانیکی : کشش،خمش،فشار،ضربه،سختی سنجی میکرووماکروو….
  • آزمون های متالوگرافی : متالوگرافی مخرب و غیر مخرب،رپلیکاگیری،ماکروگرافی و…
  • آزمون های پرتابل : کوانتومی ( ۱۰پایه )،سختی سنجی،ضخامت سنجی،متالوگرافی و NDT
  • عملیات حرارتی : آنیل،کوئنچ،تمپر،تنش گیری،حل سازی و پیرسازی
  • سالت اسپری
  • آزمون های دیگر : انجماد سریع،آنالیز تخریب و شکست،مهندسی معکوس،تهیه شناسنامه فنی،تعیین روش ساخت و سیکل عملیات حرارتی
  • مشاور تخصصی : راه اندازی آزمایشگاه، پیاده سازی ISO 17025،مشاوره فنی-مهندسی
  • آموزش های تخصصی : متالوگرافی،کوانتومی،خواص مکانیکی و…