به منظور اطمینان از کیفیت قطعات تولیدی و یا صحه‌گذاری فرآیندهای صنعتی، انجام آزمون‌های استاندارد در آزمایشگاه‌های دارای تأیید صلاحیت، به عنوان یکی از ابزارهای کنترل کیفیت مورد استفاده تولیدکنندگان و پیمانکاران ؛ روز به روز در حال گسترش می‌باشد. در عین حال در بسیاری از موارد، انجام آزمون منوط به نمونه‌برداری و تخریب  نمونه مورد آزمون می‌باشد. از سوی دیگر در بسیاری از شرایط واقعی در پروژه‌های صنعتی، امکان نمونه‌برداری و یا تخریب قطعه مورد نظر فراهم نبوده و یا مستلزم هزینه‌های بسیار سنگینی می‌باشد.آزمون‌های غیرمخرب(NDT) به روش‌های ارزیابی و آزمونی اطلاق می‌شود که هیچ‌گونه آسیب و تغییری در ماهیت و عملکرد قطعات و مجموعه‌های مورد آزمون ایجاد نمی‌کنند.

با توسعه دانش مهندسی، فناوری و تکنولوژی آزمون‌های غیرمخرب نیز توسعه قابل توجهی داشته است و امروزه این امکان را برای مهندسان فراهم نموده است تا بتوان با روش‌های استاندارد و با بالاترین دقت‌های مهندسی و بدون تخریب قطعات، نسبت به انجام آزمون‌های مربوطه و همچنین عیب‌یابی قطعات تولیدی اقدام نمود.